sreda , jul 23 2014
Aktuelno
Naslovna / Vesti / Društvo / Varijante autoputa E-80


Varijante autoputa E-80

Opis varijanti autoputa E-80 iz prostornog plana područja infrastrukturnog koridora Niš – granica Bugarske

Varijanta I (dolinska po Generalnom projektu autoputa E-80) – od Bele Palanke do ulaza u Pirot autoput celom dužinom prati dolinu reke Nišave. Posle obilaska Bele Palanke, koridor autoputa prelazi preko lokalnog puta, železničke pruge za vozove velikih brzina, reke Nišave, a zatim se na km 53+000, zapadno od sela Čiflik uklapa u koridor postojećeg puta M1.12. Nakon ovog ukrštanja, koridor autoputa u potpunosti poklapa trasu postojećeg puta sve do novog tunela „Sarlah” na ulasku u Pirot. Po izlasku iz tunela „Sarlah” koridor budućeg autoputa uklapa se u trasu postojeće obilaznice. Posle ukrštaja sa trasom pruge za velike brzine koridor autoputa sa severne strane prati trasu regionalnog puta Niš – Dimitrovgrad sve do Sukova. Veza magistralnog puta M-9 sa autoputem prema zapadu ostvaruje se korišćenjem postojećeg tunela „Sarlah” dok je veza prema istoku moguća samo prolaskom kroz grad i korišćenjem gradskih ulica;
 
Varijanta II (dolinska sa obilaženjem Pirota) – koridor autoputa na delu od Bele Palanke do izlaska iz novog tunela „Sarlah” ima identičan položaj kao u varijanti I. Posle izlaska iz tunela autoput obilazi Pirot sa južne strane, južno od postojeće obilaznice i trase pruge za vozove velikih brzina. Veza Pirota ostvaruje se preko petlje „Pirot-zapad” i petlje „Pirot-istok”, a veza magistralnog puta M-9 sa autoputem je preko postojeće gradske raskrsnice korišćenjem postojećeg tunela „Sarlah” i novoprojektovane saobraćajnice na desnoj obali Nišave prema petlji „Pirot-zapad” i korišćenjem postojeće obilaznice prema petlji „Pirot-istok”;
 
Varijanta III (brdska – južna) – od Bele Palanke koridor autoputa skreće na jugoistok u dolinu reke Nišave gde preseca regionalni put R 244, trasu pruge za velike brzine, reku Nišavu, postojeću prugu Niš – Dimitrovgrad nakon čega prelazi na padinu brda Grnčarev del. Nakon prelaska na padinu, autoput ulazi u brdski teren gde opruženom trasom prolazi između sela Klisura i Kremenica odakle skreće na jug do prevoja Zanoga. Na padinama Zanoge autoput ulazi u koridor postojećeg regionalnog puta R-262 u kome ostaje sve do km 66+000. Posle ukrštaja sa magistralnim putem M-9 severoistočno od sela Blato, autoput se spušta u dolinu obilazeći grad Pirot sa južne strane, van granica Generalnog urbanističkog plana Pirota. Na širem području Pirota, autoput preseca nekoliko lokalnih puteva i potoka, a neposredno pre petlje „Pirot – istok” preseca prugu za vozove velikih brzina. Na km 77+000 (na km 82+000 po stacionaži u Generalnom projektu za dolinsku trasu) autoput se zapadno od sela Veliki Jovanovac uključuje na trasu koja je utvrđena Generalnim projektom;
 
Varijanta IV (brdska za koju je urađen idejni projekat) – posle obilaska Bele Palanke, trasa autoputa kod sela Klenja prelazi sa desne na levu obalu reke Nišave i železničke pruge mostom dužine 493 m. Posle prelaska Nišave, trasa autoputa se denivelisano ukršta sa magistralnim putem Bela Palanka – Pirot, usmerava se na jugozapad i izbija na sedlo prevoja Debeli del – Crni vrh, posle čega se spušta prema selu Ponor koje obilazi sa istočne strane. Iza sela Ponor, trasa se ukršta sa magistralnim putem M-9 južno od sela Blato i Kostur. Posle obilaska Blata i Kostura, autoput silazi u Pirotsko polje, pruža se između sela Rasnica i Barje Čiflik i nakon ukrštaja sa železničkom prugom i postojećim magistralnim putem uklapa se u trasu dolinske varijante na km 82+520. Težak teren je zahtevao primenu tunela pa se na ovoj deonici javljaju tuneli ukupne dužine oko 1.500 m i mostovi dužine oko 2.000 m;
 
Trase varijanti:
 
I – braon boja
II – zelena boja
III – žuta boja
IV – crvena boja
 
 
 
Preuzeto sa : pirot.rs

Komentariši ovo

Vaša email adresa neće biti objavljena.Obavezna polja su označena *

*


8 + 1 =

Možete koristiti ove HTML oznake i atribute: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Idi na vrh